Jak wygląda stan edukacji w Afryce?

Date

Aftyka niestety wciąż kojarzy się z ubóstwem, słabą opieką zdrowotną, brakiem żywności i wody i z niskim poziomem edukacji. Szkolnictwo w Afryce to w zasadzie największa plaga Czarnego Lądu. Dlaczego? Pozostałe problemy Afryki mogą być skutecznie rozwiązane tylko przez uniezależnienie się od pomocy bardziej rozwinięty krajów, a to można osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki szerokiemu dostępowi do edukacji wysokiej jakości i wykształcenie wykwalifikowanych, kompetentnych specjalistów w różnych dziedzinach.

Gdzie jest najgorzej?

Afryka Subsaharyjska ma najwyższe wskaźniki wykluczenia edukacyjnego. Ponad jedna piąta dzieci w wieku od około 6 do 11 lat nie uczęszcza do szkoły, a następnie jedna trzecia młodzieży w wieku od około 12 do 14 lat. Prawie 60% młodzieży w wieku od około 15 do 17 lat nie uczęszcza do szkoły.

Bez pilnych działań sytuacja prawdopodobnie ulegnie pogorszeniu, ponieważ region stoi w obliczu rosnącego zapotrzebowania na edukację ze względu na wciąż rosnącą liczbę ludności w wieku szkolnym.

Jak wygląda pomoc?

Edukacja w Afryce jest jednym z głównych priorytetów licznym organizacji humanitarnych, które organizują pomoc dla rządów i tworzą odpowiednie struktury dla donatorów i partnerów ONZ, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami.

Wiele szkól nie posiada podstawowych udogodnień, takich jak elektryczności i dostęp do wody pitnej. Priorytetem jest zapewnienie podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Szkolnictwo w Afryce domaga się z poważnym niedoborem kadr nauczycielskich, problem dotyczy 70% krajów Afryki. Niestety wielu lokalnych nauczycieli nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu nauczania, przez ich braki w umiejętnościach i kwalifikacjach. Odpowiednie organizacje zapewniają szkolenia organizują rekrutacje i zwiększają warunki pracy.

Edukacja dziewcząt

Spora część dziewcząt w wieku od około 6 do 11 lat w ogóle nie pójdzie do szkoły. Przede wszystkim ma to związek z czynnikami kulturowymi tamtejszych regionów. Niekorzystna sytuacja zaczyna się już w najwcześniejszych etapach edukacji. Według danych UNESCO 23% dziewcząt nie uczęszcza do szkoły podstawowej, w porównaniu z 19% chłopców. Przypadku nastolatków, wskaźnik wykluczenia dla dziewcząt wynosi 36% w porównaniu z 32% dla chłopców.

Przeszkody

Konflikt zbrojne są największym zagrożeniem dla edukacji w Afryce. Wydatki na wojsko powodują ogromny spadek wydatków na szkolnictwo. Niedofinansowany już system traci jeszcze więcej pieniędzy. Wojny i konflikty prowadzą również do wysiedlania dzieci, w miejsca gdzie edukacja nie jest dostępna.

Dodatkowo, liczba osób porzucających naukę na całym kontynencie dramatycznie wzrasta. To wszystko przez brak odpowiednich wzorców i niską jakość samej edukacji.

Więcej ciekawych artykułów